TOPSPORT TALENT (LOOT)

TOPSPORT TALENT (LOOT)

Het Via Nova College is een Topsport Talentschool. Een Topsport Talentschool is een school waar aanstormend sporttalent (ookwel LOOT-leerling genoemd) sport kan combineren met het halen van een diploma.  LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport

Hoe begeleiden wij topsporters?

Je krijgt individuele begeleiding van een coach die bekijkt hoe jij je studie met sport kunt combineren, bijvoorbeeld door:

- Ontheffing voor vakken
- Aanpassingen in je lesrooster

- Aanpassingen in je toets- of schoolexamenrooster
- Verlof voor trainingen en wedstrijden

Hoe word je Topsport Talentleerling?

Het Via Nova College is een school voor Basisberoeps, Kaderberoeps en Theoretische- en gemengde leerweg. Je zult dus net als andere leerlingen aan de toelatingseisen van de school moeten voldoen. Daarnaast moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

- Je bent in het bezit van een A, B of HP-status van het NOC*NSF
- Je wordt door jouw sportbond erkend als:

 • Belofte (Belofte status)

 • Nationaal Talent (NT-status)

 • Internationaal Talent (IT-status)

  Momenteel begeleidt het Via Nova College ongeveer 20 topsporters

  Meer informatie?

  Voor meer informatie kun je de contact opnemen met Kenny Rosengarten (Topsportcoördinator) via krosengarten@vianovacollege.nl of 030 670 2500.

  Kijk ook op www.stichtingloot.nl