Ouderraad

De ouderraad van het Via Nova College bestaat momenteel uit 4 ouders en 1 lid schoolleiding. De ouderraad komt ongeveer 1 keer in de maand samen om te vergaderen.

Ouders:

Mw. D. Pickering
Mw. M. van der Wielen
Mw. M. van Amstel
Mw. S. Mor
Mw. N. Amjahad

Lid schoolleiding:

n.t.b.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad organiseert ten behoeve van de leerlingen en hun ouders allerlei activiteiten. Verder behartigt de ouderraad de belangen van leerlingen en ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties door:

-         mee te denken met het bestuur over het te volgen beleid van de school
-         feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
-         de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd) over onderwerpen die voor u als ouder belangrijk zijn
-         onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, de koers van de school)
-         meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen   (bijvoorbeeld  docentschaarste, internet en privacy)
-         het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat (zoals bijvoorbeeld sport- en culturele 
          evenementen)

Contact

Voor vragen, suggesties of aanmeldingen kunt u gebruik maken van onze contactpagina