Onze visie

Optimale prestaties voor nu en later

Onderwijs is voor onze leerlingen de best mogelijke garantie op emancipatie en succesvolle deelname aan onze complexe samenleving. Wij stellen daarom aan onszelf en onze leerlingen hoge eisen, realistische doelen, die gericht op succes in onze school en in het vervolgonderwijs. Daarom hebben wij overleg met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Hun signalen zijn voor ons onderwijs van belang. Als voorbereiding op die toekomst hebben we in het bijzonder oog voor zelfstandig werken, communiceren, samenwerken en het maken van keuzes.

Ontdekken en ontwikkelen van talenten

Het uitgangspunt binnen Via Nova College is dat iedere leerling talenten heeft. Het is onze taak om deze talenten samen met de leerling te ontdekken op meerdere terreinen, zoals kunst en cultuur, sport, techniek en deze als uitgangspunt te nemen voor nieuwe ontwikkeling. In onze school willen wij resultaatgericht zijn met oog voor verschillen. Alle medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de specifieke talenten van onze leerlingen en door leren door doen hun talenten verder te ontwikkelen en met de leerlingen te bespreken. Deze ontwikkeling houden de leerlingen bij in hun portfolio. Voor de ontwikkeling van de talenten van iedere leerling dagen wij hen uit met behulp van ervaringsgericht onderwijs in krachtige en afwisselende leeromgevingen. ‘Leren door doen’. Als Topsport Talent School begeleiden wij jonge topsporters bij hun studie en sport en de vooral de afstemming daar tussen.

Opbouwen en onderhouden van relaties met leerlingen en ouders.

Wij willen dat alle betrokkenen (ouders, leerlingen en medewerkers) zorg hebben voor elkaar, onderling relaties opbouwen en deze onderhouden. Daarvoor werken wij met de Via Nova Code. Onze belangrijkste afspraak daaruit is: ‘Behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden.’ Wij verwachten van ouders betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind. Zij hebben realistische verwachtingen van hun kind en bespreken dit met hun kind.

Samenwerken en zelfstandigheid.

Uit onderzoek, door onze praktijkervaring en onze contacten met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven weten wij dat onze leerlingen zelfstandig moeten kunnen werken en leren en goed kunnen samenwerken om succesvol te zijn. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen samenwerken en zelfstandig kunnen werken en leren.