Onze missie

Missie: WERKEN AAN TALENT

Het Via Nova College is een sport actieve openbare school die d.m.v. aantrekkelijk beroepsonderwijs leerlingen voorbereidt op het vervolgonderwijs en hun (beroeps) deelname in de samenleving. Leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij optimaal kunnen presteren. Wij doen dit samen met ouder(s)

Onze kernwaarden

Wij willen vanuit onze openbare identiteit voor iedereen de ruimte bieden om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Wij zien het als onze opdracht iedereen daarin uit te dagen. Vanuit onze bevlogenheid stimuleren wij iedere leerling tot het maken van zelfstandige keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid. De school heeft oog voor verschillen tussen leerlingen en speelt daarop in door maatwerk te leveren. Hiervoor hebben ij bevlogen stevige docenten nodig. Uitstekende docenten, die vanuit hun hart werken om onze leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te laten behalen.

Het Via Nova College wil een betrouwbare partner in de ontwikkeling van leerlingen zijn voor ouder(s) / verzorger(s) en het vervolgonderwijs. Dit doen wij in een veilige sfeer waarin leren en ontdekken doelgericht worden gestimuleerd met als resultaat dat iedere leerling daardoor het vmbo diploma behaald. Ouder / verzorger en leerling kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de school. Democratisch burgerschap is hierbij een belangrijke pijler voor ons onderwijs. Wij stimuleren iedere leerling tot het maken van zelfstandige keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Wij bouwen aan een optimale relatie met de leerling en zijn ouder(s) / verzorger(s). Een relatie waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Ouder en leerling weten wat er van hen verwacht wordt en kunnen anderzijds vertrouwen op de kwaliteit van de school. Deze verbondenheid is een belangrijke kernwaarde voor ons. Verbondenheid in school tussen leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en medewerkers.

Het Via Nova College is koersvast zonder star te zijn en heeft lef om van koers te wijzigen als dit gevraagd wordt. etrokkenheid staat hoog in het vaandel bij Via Nova College. Betrokken in het opbouwen en onderhouden van relaties met leerlingen en ouder(s )/ verzorger(s) en vervolgonderwijs. Dit uit zich in actieve participatie van leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en medewerkers in onze leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad. Het Via Nova College legt verbinding met de wijk met (bewoners) verenigingen en bedrijven.