Ondersteuning

Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bieden wij extra begeleiding op het gebied van taal, rekenen, schoolse vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling.