Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding. De schoolleiding is verplicht over een groot aantal zaken advies te vragen aan de MR. De schoolleiding moet de MR bijvoorbeeld raadplegen over: vaststelling of verandering van het leerplan, taakverdeling binnen de schoolleiding, het gebruik van financiele middelen van de school, nieuwbouw / verbouwing of fusie. Instemming is vereist voor bijvoorbeeld: verandering doelstelling van de school, uitbreiding of krimpen van de school.

De medezeggenschapsraad van het Via Nova College bestaat uit vier personeelsleden en drie ouders. De leerlinggeleding is op dit moment niet aanwezig bij de vergaderingen.

Personeelsgeleding:

Mvr. Wil van Elk              (welk@vianovacollege.nl)
Mvr. Marjolein Meijdam  (mmeijdam@vianovacollege.nl)

Dhr. Wessel Pitti              (wpitti@vianovacollege.nl)
Dhr Kenny Rosengarten  (krosengarten@vianovacollege.nl)

Oudergeleding:

Mvr. Miriam van Amstel
Mvr. Caroline Bijsterveld
Mvr Marion Bogers

Lid GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle NUOVO scholen)

dhr. Wessel Pitti
mvr. Caroline Bijsterveld