Aanmelden vanaf een andere VO school

De aanmelding op het Via Nova College verloopt altijd via de huidige school. De de huidige school meldt uw kind digitaal, middels onderwijstransparant (OT) en uiterlijk 1 mei 2018, aan op het Via Nova College. Het Via Nova College volgt bij een overstap VO-VO de afspraken die gemaakt zijn door de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband Utrecht. Deze afspraken zijn te vinden op http://www.sterkvo.nl

Omdat er per afdeling gebaseerd op niveau beperkte plaatsen beschikbaar zijn adviseren wij u hier voor aanmelding contact op te nemen met ons algemene e-mailadres: info@vianovacollege.nl

Wilt u uw kind aanmelden op het Via Nova College, maar zit uw kind op een school buiten Utrecht dan stuurt u uiterlijk 1 april 2018 een mail naar het betreffende e-mailadres .Vermeld hierbij de naam van de huidige school en de contactpersoon (leerjaar coördinator en/of mentor). Indien er beschikbare plaatsen zijn wordt er via de contactpersoon om aanvullende gegevens (o.a. onderwijskundig rapport) gevraagd.